Folkmord del 1, Not 1.htm

Folkmord del 1, Not 1

Detta brev går ut till ytterligare några personer som inte fick det förra och därför denna länk: Folkmord del 1.

I föregående brev nämde jag offren som kristna och de som regisserade folkmordet som judar. I de länkar som bifogades framgår att det var turkar och kurder som stod för själva utförandet (i princip muslimer). För att inte komma snett vill jag nu reda ut några saker om min syn på religioner men först en länk som inte alla fick The Jewish Genocide of Armenian Christians.

Denna länk kommer från en läsare Book: Tell the Truth and Shame the Devil: by Gerard Menuhin. Boken finns åtminstone på Amazon för 86 dollar.

För mig är namnet Yehudi Menuhin okänt men han lär visst vara en erkänd världs-violinist och Gerard är hans son. Den gode Gerard gör uppenbarligen en moraliskt korrekt sak och sällar sig därmed till de tänkande (se längre ned). Dock lyser juden igenom - 86 USD. Boken ovanför har ni fått gratis och på Amazon kostar den 26.10 USD.

Religioner

För att förstå ett skeende måste man ofta se det från ovan och längs en tidslinje. Ett konkret exempel: för att förstå decenniers förstörelse av Stockholm måste man ta till både ett fågelperspektiv och ett tidsperspektiv.

På ett sådant sätt skall jag nu betrakta mängden Religion och göra en mycket rudimentär analys.

Mängden Religion består av alla religioner, nu och i förgången tid, och denna mängd är dynamisk eftersom nya religioner tillkommer och gamla dör bort. I denna mängd finns idag tre mer eller mindre hatiska religioner: Kristendom, Islam och Judendom. Den första minst, den andra mer och den tredje monstruös. Judendomen kom först, sedan kristendomen och sist Islam - alla bygger på samma bok Gamla Testamentet.

Vi vet att judarna gillar att kalla sig för ett folk, de utgör dock inget folk utan en religiös sekt. Något som inte bara jag observerat utan även judarna själva vilket kan läsas i Behind the Balfour Declaration (BBD som bifogas, vissa ställen är gulmarkerade)

... On the other hand, a letter dated 17 May 1917 appeared in The Times (London) signed by the President of the Jewish Board of Deputies and the President of the Anglo-Jewish Association (Alexander and Montefiore, both men of wealth and eminence) stating their approval of Jewish settlement in Palestine as a source of inspiration for all Jews, but adding that they could not favor the Zionist's political scheme. Jews, they believed, were a religious community and they opposed the creation of " a secular Jewish nationality recruited on some loose and obscure principle of race and ethnological peculiarity." .. (Robert John, sid 16)

Sätt upp nedanstående schema

Kristendom Bibeln Romersk/Germansk lag
Judendom Toran Talmudisk lag
Islam Koranen Islamsk lag

så blir det hela uppenbart. Kristendomen baseras på en civil lag medan Islam och Judendomen baseras på religiösa lagar som jag kallar hat-lagar ty de går ut på att hata. Detta gäller i nutid och dåtid.

Ingen påstår att kristna utgör ett folk oavsett om de är protestanter eller katoliker. Kristen kan man vara som svensk, polack, mexikan, indier, kines, osv.

Ingen påstår att muslimer utgör ett folk oavsett om de är sunni eller shia. Muslim kan man vara som svensk, polack, mexikan, indier, kines, osv.

Alla påstår att judar utgör ett folk. Men jude kan man vara som svensk, polack, mexikan, indier, kines, osv. Sicken absurditet!

Jag kallar alla religioner för sekter - ty det är vad de är. Ledsen om jag trampar några på tårna men det är det enda synsättet jag ser för att inte hamna snett. Låt mig här slå ett slag för en blogg som såvitt jag förstår drivs av kristna som har tröttnat på den svenska kristna undfallenheten: http://experimentlandet.blogg.se/.

Men så till begreppet sekt:

Definition

Sekt betyder "princip, parti, filosofisk skola, ideologi, partiprogram". En sekt kan vara stor, till och med dominera ett eller flera samhällen eller flera nationer.

Frågan är nu vilka egenskaper en sekt har och här använder jag mig av Johnstone (Religion in Society: A Sociology of Religion) som ger följande 7 karakteristiska på en kyrka (sekt i min terminologi).

Sekten

  1. gör anspråk på allmängiltighet, inkluderar samhällets alla medlemmar och har en stark tendens att likställa "medborgarskap" med "medlemskap".

  2. kräver religiöst monopol och försöker eliminera all religiös konkurrens.

  3. är mycket nära lierad med statliga och sekulära krafter, ofta finns överlappning av ansvarsområden och ömsesidig samsyn.

  4. är i stor utsträckning organiserad som en hierarkisk byråkratisk institution med en komplex arbetsfördelning.

  5. har professionella, heltidsanställda religiösa ledare som besitter lämpliga meriter, utbildning och som är formellt vigda till sitt ämbete.

  6. får främst nya medlemmar genom naturlig reproduktion och inskolning av barnen

  7. tillåter mångfald genom att skapa olika undergrupper inom huvudgruppen (till exempel nunne och munkordnar) snarare än genom att bilda nya religioner.

Dessa 7 punkter beskriver märkligt väl Kristendomen, Judendomen och Islam. Så ytterligare en tabell:

Sekt Medlem Ledare
Kristendom Kristna Präst
Judendom Judar Rabbi
Islam Muslimer Imam/Mullah

Observera att raderna i den sista kolumnen inte är helt jämförbara, i nutid, men om man betraktar även dåtid så har ledarna alla haft liknande funktioner.

Det hela kompliceras av att den judiska sekten inte bara har ett religiöst ledarskap som uppmanar till kriminalitet, hat och folkmord (Den Judiska Rasismen) de har också ett sionistiskt ledarskap som vill minska jordens folkmängd till 500 miljoner och dessa 500 miljoner skall ledas av judarna. Det är i alla fall vad Barbara Spectre inbillar sig.

Det är den judiska familjen Rothschild som, åtminstone sedan Napoleons dagar, ligger bakom nästan alla större krig. Men Rothschilds är definitivt inte ensamma. Denna familj har/har haft understöd av andra judiska bankirfamiljer som Warburg, Shiff, Lehman, Soros med flera. Och i och med införandet av den politiska grenen sionism har även icke-judar anslutit sig. Bern och Krabbe skriver mycket om Rockefeller och några större svenska desinformatörer, vad gäller den judiska sekten, har jag inte stött på - eller är de bara okunniga. Däremot är de mycket kunniga i annat än det som rör judar.

Den judiska sekten används för att berika ett litet fåtal personer med en oändlig makthunger. På dataspråk skulle man kalla den judiska sekten för finanskapitalets proxyserver - finanskapitalets bulvaner. Till sionisterna hör även alla de som stödjer den judiska ockupationen av Palestina. Det är faktiskt rätt många men den skaran minskar år för år.

Så för mig finns för var och en av de tre sekterna tre grupper: de agendasättande, de religiösa och de tänkande. Det är därför vi idag kan kritisera judendomen och avslöja de agendasättande med hjälp av de tänkande. Det är vad jag gjorde i det förra brevet.

Många (de flesta?) judar gör sig medskyldiga till kriminalitet, hat och mord. Det finns mängder av individer, i den judiska sekten, som fått läkare att, lögnaktigt, skriva psykintyg på det att sektmedlemen skall kunna tillskansa sig pengar från tyska staten. Den lagtekniska termen är falsk tillvitelse eller varför inte kalla det vid sitt rätta namn - lurendrejeri/ziganism.

Faktum är att många judarna är ypperliga exempel på mänskliga parasiter. Vad är då en parasit?

Definition

En parasit är en organism som livnär sig på en annan individ på ett sådant sätt att denne far illa. Parasiten ger inget tillbaks.

Stämmer inte detta väl in på de judiska sektmedlemmarnas agerande i historien? Stämmer inte det in väl på den islamiska sektens medlemmar? Det har stämt in på den kristna sekten i förgången tid och det finns fortfarande avarter inom denna.

Självklart kommer nu många skrika att jag är anti-semit. Dylikt finner jag bara löjligt. Ty man kan inte vara anti ett helt folk. Man kan där emot vara anti en sekt. Varifrån kommer då detta löjliga ord som faktiskt skadar många:

Anti-semitism

Låt mig ännu en gång citera BBD

... the cause of Anti-Semitism, which at bottom was, and remains to this day, primarily an economic one. A French writer -- Vicomte de Poncins -- has remarked that in some respects Anti-Semitism is largely a form of self-defence against Jewish economic aggression. In my opinion, however, neither the Jews nor the Gentiles bear the sole responsibility for this. ... (James Malcolm, sid 26)

Detta stämmer rätt bra med den historiska erfarenheten men vad Vicomte de Poincins icke beaktar är judarnas totala brist på respekt för ursprungsfolket i det land där de bor. De tror att alla skall göra som de säger. Nåväl då får de finna sig i att för eller senare får de smäll. Detta är så onödigt. Stalin avdelade ett rikt landområde för judarna, Birobidzhan,
jewish-synagogue-bilbijan.jpg
Jewish Synagogue Bilbijan


birobidzhan.jpg
Birobidzhan

Med svensk erfarenhet kan man klart uttala satsen: Det är den judiska sekten som helt bär ansvaret för de dåliga relationerna. Det var först efter fyllda 65 och efter studier som jag fick problem med mitt språkbruk avseende judar.

Avslutar detta avsnitt med ytterligare ett citat från BBD

... Our second object was to enable and induce Jews all the world over to envisage constructive work as their proper field, and to take their minds off destructive and subversive schemes which, owing to their general Sense of insecurity and homelessness, even in the periods preceding the French Revolution, had provoked so much trouble and unrest in various countries, until their ever-increasing violence culminated in the Third International and the Russian Communist Revolution. ... (James Malcolm, sid 26)